.

Zpětná vazba - rozvojový plán


Zabezpečeno
Rozvojový plán - zpětná vazba
1

Jak bys ohodnotil/a moji pracovní efektivitu?

2

Co hodnotíš na mé práci pozitivně

3

Kde vidíš další prostor pro zlepšení?

4

Chceš mi sdělit cokoliv dalšího?