Program rozvoje města Fryšták do roku 2030

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

DEMOGRAFIE

Váš věk
Povinná odpověď

Vaše pohlaví
Povinná odpověď

Jste
Povinná odpověď

Vaše vzdělání
Povinná odpověď

DOPRAVA

Za prací či studii dojíždím do
Povinná odpověď

Dopravní prostředek využívaný při cestě do zaměstnání či do školy
Povinná odpověď

BYDLENÍ

Bydlení
Povinná odpověď

Vaše spokojenost s formou bydlení
Povinná odpověď

ČINNOST MĚSTA - SLUŽBY A VOLNÝ ČAS

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska školství.
Povinná odpověď

(Označte dle vašeho názoru hodnocení jednotlivé oblasti vzdělávání)

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
neumím posoudit
Dostupnost předškolního vzdělávání
Kvalita předškolního vzdělávání
Dostupnost školního vzdělávání
Kvalita školního vzdělávání
Materiální vybavení školní výuky
Rozvoj sociálních schopností (práce s informacemi, práce v týmu, sociální integrace apod.)

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska sociální péče.
Povinná odpověď

(Označte dle vašeho názoru hodnocení jednotlivé oblasti sociálních služeb)

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
neumímposoudit
Pobytové služby
Terénní služby
Denní stacionáře
Kluby důchodců
Sociální poradenství
Tísňová linka

Uveďte další případné hodnocení v oblasti sociální péče:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska zdravotnictví.
Povinná odpověď

(Označte dle vašeho názoru hodnocení jednotlivé oblasti zdravotnictví)

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
neumímposoudit
Obvodní lékaři
Specializované ambulance
Stomatologické ordinace
Lékárny

Uveďte další případné hodnocení v oblasti zdravotnictví:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska veřejné dopravy.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska kultury a společenského života.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska sportovního vyžití.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska systému odpadového hospodářství.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska péče města o své životní prostředí.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska podmínek pro podnikání.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska celkového rozvoje města.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska fungování městského úřadu.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům (v běžné době před covidem)?
Povinná odpověď

INFORMACE A BEZPEČNOST

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska informovanosti o dění ve městě.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Pokuste se zhodnotit činnost města z hlediska bezpečnosti ve městě.
Povinná odpověď

Prosím uveďte, jaké jsou konkrétní důvody vašeho hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Jak se Vám ve městě žije?
Povinná odpověď

Na základě jaké skutečnosti vycházelo Vaše hodnocení v předchozí otázce?

Zbývá 1500 znaků

Jak často sledujete informace o dění ve městě?
Povinná odpověď

Jaké informační médium ke sledování dění ve městě nejvíce upřednostňujete?
Povinná odpověď

Myslíte, že jste o dění ve městě informován dostatečně?
Povinná odpověď

FINANCE

Jak by se podle Vás mělo město dále rozvíjet? Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
Povinná odpověď

(Označte rozvojové oblasti dle Vašich preferencí o prioritách města)

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
neumímposoudit
Předškolní a školní vzdělávání
Využití volného času
Zlepšení podmínek pro podnikání
Podpora bytové výstavby
Dobudování technické infrastruktury, místních komunikací a chodníků
Podpora bydlení pro seniory
Častější spoje veřejné dopravy
Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
Opravy památek ve městě
Péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
Výstavba parkovišť
Nakládání s odpady
Bezpečnost a prevence kriminality

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za vyplnění.