Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica

Vážená respondentka, vážený respondent,

som študentkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a touto cestou Vás prosím o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie povedomia o značke Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica (ďalej "VŠC Dukla"). Dotazník bol navrhnutý v spolupráci s VŠC Dukla, je anonymný a zistené výsledky budú použité pre potreby spracovania mojej diplomovej práce.

Ďakujem za Váš čas a poskytnuté odpovede. 

Spustiť dotazník