Postoj k prítomnosti zdravotníka na školách

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Aký je Váš názor na nižšie uvedené tvrdenia? Vyjadrite

svoj názor tak, že urobíte pri každom tvrdení krížik cez

štvorček, ktorý najlepšie vyjadruje to, čo si myslíte práve

Vy.

Spustiť dotazník