.

Nowe wyzwania i możliwości zarządzania w społeczeństwie informacyjnym: Perspektywa Menedżerów

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy dostrzegasz problemy związane z koniecznością ciągłego dostosowywania się do szybkiego rozwoju technologii w Waszej firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy często są napotykane trudności związane z brakiem odpowiednich umiejętności technicznych w Waszym zespole?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy zauważacie, że szybki rozwój technologii prowadzi do wzrostu kosztów związanych ze szkoleniami pracowników?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy dostrzegasz negatywne skutki szybkiego rozwoju technologii dla relacji międzyludzkich w Twojej organizacji?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy szybki rozwój technologii wpływa negatywnie na efektywność Waszego zespołu?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak szybko Twoja organizacja jest w stanie zaadaptować nowe technologie?

7

W jaki sposób monitorujesz zmiany technologiczne i ich wpływ na Twoją branżę?

8

Jakie strategie stosujesz, aby pozostać konkurencyjnym w obliczu szybko zmieniających się technologii?

9

Jak radzisz sobie z oporem pracowników wobec zmian technologicznych?

10

Jakie szkolenia i wsparcie oferujesz swoim pracownikom w kontekście nowych technologii?

11

Jak oceniasz wpływ technologii na kulturę organizacyjną w Twojej firmie?

12

W jaki sposób zarządzasz ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem?

13

Jakie są najważniejsze umiejętności technologiczne, których poszukujesz u nowych pracowników?

14

Jak oceniasz gotowość Twojej organizacji do cyfrowej transformacji? (w wypadku mniejszej firmy)

15

Z jakiej technologii korzystasz najczęściej i jakie masz z nią doświadczenia?

Dziękuję Ci za poświęcony czas 🩵