Preferencie voľnočasových aktivít chlapcov a dievčat vo vybraných materských školách.

Dobrý deň,


v rámci písania bakalárskej práce na Pedagogickej fakulte- Univerzity Komenského v Bratislave, sa venujem analýze voľnočasových aktivít chlapcov a dievčat vo vybraných materských školách. Obraciam sa na vás s prosbou, o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 15 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vypĺňali pravdivo. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom k mojej bakalárskej práci. 

Vopred ďakujem za Váš čas a vyplnenie dotazníka. 

S úctou Alexandra Papučíková 

Spustiť dotazník