Zaujíma nás Váš názor

Vážený zákazník,

zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovanie vzťahov s našimi zákazníkmi sú pre nás rovnako dôležité. Preto by sme Vás radi poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete ohodnotiť mieru Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. Označte prosím vybranú jednu, alebo viac odpovedí, prípadne vyplňte textové pole.

Spustiť dotazník