Tilbakemelding til feieravdelingen

Dette er et elektronisk skjema. Ønsker du i stedet å levere skriftlig, kan du skrive ut dokumentet lagt ved informasjonssaken på sor-odal.kommune.no. Det kan returneres til Sør-Odal kommune, Feieravdeeingen, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Du kan også levere på e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no

Vennligst fyll ut så mye som mulig. Sett en strek i tekstfeltet der du ikke kan svare.

Start Undersøkelsen Nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023