ACHTUNG: Dies ist eine Umfrage Vorschau, eingereichte Antworten werden nicht gespeichert. Klicken Sie hier, die Umfrage zu ausfüllen.

VANDROVÁNÍ ZA ŘEMESLY/Fond malých projektů INTERREG, česko-rakouská spolupráce/Auf Wanderschaft zum Handwerk/Kleinprojektefonds INTERREG tschechisch-oesterreichische Zusammenarbeit

Antworten-Sammlung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Dobrý den/Guten Tag,

v následujících 5 otázkách prosíme o krátkou reflexi na realizovaný projekt VANDROVÁNÍ ZA ŘEMESLY. Vaše odpovědi budou online zaznamenány a následně využity k reflexi a hodnotící zprávě projektu. Dotazník je anonymní, je rozeslán žákům i pedagogům na české i rakouské straně. Děkujeme za Váš čas./ In den nachfolgenden fuenf Fragen bitten wir um eine kurze Antwort zum realisierten Projekt AUF WANDERSCHAFT ZUM HANDWERK. Die Antworten werden online aufgenommen und dann fuer die Bewertung des Projekts verwendet. Der Fragebogen ist anonym, er ging an die Schueler und Paedagogen, die auf tschechischer und oesterreichischer Seite am Projekt beteiligt waren.