Multi-media mei-juni 2019

Inschrijven Multi-media

Wat is uw naam?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Ik kom op zaterdag 25 mei: bezoek media-café te Gent (van 13u tot 16u)
Vereist antwoord

Ik kom op zaterdag 29 juni: leren foto's bewerken
Vereist antwoord