.

Badanie użytkowania mediów społecznościowych

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy
1

Czy korzystasz z mediów społecznościowych?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, to z których platform najczęściej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
3

Czy obserwujesz profile firm, z którymi współpracujesz?

4

Jakie profile branżowe obserwujesz lub subskrybujesz newslettery?

5

Skąd najczęściej czerpiesz inspiracje i wiedzę na temat trendów w branży?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Czy wyjeżdżasz na targi branżowe?

7

Jeżeli wyjeżdżasz na targi branżowe, to na jakie?

8

Podziel się z nami krótką informacją o sobie: Imię + Firma, którą reprezentujesz

METRYCZKA

9

Twoja płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
10

Twój wiek:

Wybierz jedną odpowiedź

W imieniu firmy STYLER dziękujemy za udział w ankiecie!