Problematika domácího násilí

Dobrý den,

děkuji Vám, že jste ochotni věnovat svůj čas a vyplnit mi můj dotazník. Vaše účast a odpovědi jsou pro mě klíčové pro lepší porozumění této závažné problematiky. Vaše anonymita je zaručena a všechny informace budou použity pouze pro účely této studie. Prosím, buďte co nejupřímnější ve svých odpovědích, abych mohla získat co nejkomplexnější pohled na danou problematiku.

Děkuji za Vaši účast. :) 
Spustit dotazník teď