Verzending Enquête...

Een inventariserend onderzoek naar de behandelmogelijkheden in de mondzorg bij patiënten die 18 jaar of jonger zijn met ASS zonder verstandelijke beperking.

Beste respondent,

Ashley Claessens en Pauline Veenhof, studenten van de opleiding Mondzorgkunde aan de HAN in Nijmegen voeren op dit moment een onderzoek uit naar het gedrag van patiënten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tijdens een tandheelkundige en/of mondzorgkundige behandeling. Dit doen zij in samenwerking met drs. J. Elhorst, secretaris van de werkgroep ‘Autismevriendelijke mondzorg’. En interne scriptie begeleider M.H. Kurstjens MSc.

Wij vragen u om als ouder/verzorger uw licht te laten schijnen op de mondzorg voor, normaal tot hoogbegaafde kinderen met ASS onder de 18 jaar. De mondzorg voor deze kinderen kent meerdere zwakke schakels in het traject van preventie, mondhygiëne, diagnostiek, behandeling, horizontale verwijzing en nazorg. In de huidige keten van huispraktijk, verwijspraktijk, AWBZ instelling, Centra Bijzondere Tandheelkunde en Universitaire centra kan lang niet altijd optimale zorg geboden worden door de verschillende disciplines in en buiten de  mondzorg.

Niet iedere mondzorgprofessional heeft affiniteit en/of voldoende ervaring/competenties voor het ondersteunen en behandelen van deze doelgroep. Een deel van de zorg kan waarschijnlijk uitstekend plaatsvinden in de huispraktijk door de mondzorgprofessional. Voor een ander deel is tijdig doorverwijzen naar mondzorgprofessionals met meer expertise en betere randvoorwaarden noodzakelijk.

Uit  een recent Nederlands onderzoek blijkt 21% van de ouders van deze kinderen ontevreden zijn over de geleverde mondzorg. (Kind, 2017 - nog niet gepubliceerd) Uit ander Nederlands onderzoek blijkt dat er diverse knelpunten zijn met betrekking tot de behandeling van de kinderen met ASS en dat er meer onderzoek nodig is naar de kwaliteitseisen van ASS-vriendelijke mondzorg. (Kooijman, 2016)

Om meer inzicht in de visie van u als ouder/verzorger zelf te verkrijgen hebben wij een vragenlijst opgesteld. Naast u worden er ook vragenlijsten afgenomen bij mondzorgprofessionals, kinderen met ASS en experts op het gebied van ASS.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-15 minuten. De gegevens van de vragenlijst worden gebruikt voor de scriptie en het hierin op te stellen protocol. De gegevens worden anoniem verwerkt en na afloop van het onderzoek worden de vragenlijsten vernietigd.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor de medewerking en inspanning.

Deel 1: Algemene vragen

Instructie: Kruis aan welk antwoord voor u van toepassing is.

Tenzij anders aangegeven is er maar 1 antwoord mogelijk.

Wat is uw geslacht?

Wat is uw leeftijd?

Wat is uw hoogst genoten vooropleiding?

Hoeveel kinderen heeft u?

Hoe oud is uw kind met autisme?

Naar welke school gaat uw kind?

50

Zijn er bij uw kind psychische problemen vastgesteld? Zo ja, welke?

50

Hoeveel kinderen heeft u met ASS (jongens en meisjes)?

0
1
2
3
4
5
6 ≤
Jongen(s)
Meisje(s)

Mijn kind heeft een mondzorgprofessional die werkzaam is in een:

50

Hoeveel hulp heeft uw kind nodig bij zijn dagelijkse activiteiten?

1 = Helemaal niet veel / 10 = Zeer veel

Hoeveel hulp heeft uw kind nodig bij het tandenpoetsen?

1 = Helemaal niet veel / 10 = Zeer veel

Deel 2:

Tevredenheid

Instructie: Klik aan welk cijfer voor u van toepassing is.

Er is 1 antwoord mogeijk.

Hoe tevreden bent u over de mondzorgprofessional van uw kind?

1= Zeer ontevreden / 10 = Zeer tevreden

Ik vind dat mijn kind goed is geholpen door de mondzorgprofessional bij het aanleren van een juiste manier van tandenpoetsen.

1= Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik zou mijn kind graag naar een mondzorgprofessional laten gaan die meer ervaring en deskundigheid heeft op het gebied van autismevriendelijke mondzorg.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Hoe tevreden bent u over de bejegening van de mondzorgprofessional met uw kind?

1 = Zeer ontevreden / 10 = Zeer tevreden

Voelt u zich serieus genomen door de mondzorgprofessional van uw kind?

1 = Helemaal niet serieus / 10 = Zeer serieus

Wat zijn de vijf belangrijkste punten om tevreden te zijn over een behandeling van de mondzorgprofessional? De mondzorgprofessional moet:

Let op, geef 5 punten

500

Angst

Hoe bang is uw kind voor de mondzorgprofessional?

1 = Helemaal niet bang / 10 = Zeer bang

Als u aan de behandeling bij de mondzorgprofessional denkt, welke drie dingen is uw kind dan het meest bang voor?

Let op, noem 3 dingen.

500

Rekening houden met ASS

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind voldoende rekening moet houden met zijn autisme.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind rekening moet houden met de moeite die mijn kind heeft om hem te begrijpen.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind voldoende rekening moet houden met zijn onder- en/of overgevoeligheid voor (zintuiglijke) prikkels. Bijvoorbeeld harde geluiden, fel licht, vieze smaak.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind moet werken in een tempo die bij mijn kind past.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind voldoende in moet spelen op zijn behoefte aan duidelijkheid.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional rekening moet houden met de onzekerheid van mijn kind.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Afspraken maken

Ik vind het fijn om in overleg met mijn kind een afspraak te maken, rekening houdend met de ASS van mijn kind.

1 = Zeer oneens / 10 / Zeer eens

Ik vind het fijn als mijn kind een afspraak heeft wanneer het rustig is in de praktijk.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Voorbereiding

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind hem voldoende gelegenheid moet geven om de behandelingen met hem te bespreken.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind het fijn als mijn kind hulp krijgt van de mondzorgprofessional bij de voorbereiding van het bezoek aan hem.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind het fijn als de mondzorgprofessional mij helpt om mijn kind thuis goed voor te bereiden op de behandeling door hem.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat mijn kind door mij moet worden voorbereid op het bezoek aan de mondzorgprofessional.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional van mijn kind hem voldoende duidelijk moet maken wat er van hem verwacht wordt.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional mijn kind voldoende duidelijk moet maken hoe de behandeling gaat.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Tijdens de behandeling

Ik vind het fijn als mijn kind zelf kan bepalen wie hem behandeld.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind het fijn als mijn kind steeds door dezelfde mondzorgprofessional behandeld wordt.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional in korte zinnen moet praten.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional mijn kind voldoende tijd moet geven om te reageren op vragen of instructies.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional een tijdhulpmiddel (time-timer/zandloper) moet gebruiken zodat mijn kind weet wanneer de behandeling is afgelopen.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vind dat de mondzorgprofessional gebruik moet maken van plaatjes/foto’s/picto’s, om de uitleg te verduidelijken.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik vindt het fijn om aanwezig te zijn bij de behandeling van mijn kind.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Ik zou het erg op prijs ik stellen als ik door de mondzorgprofessional meer betrokken wordt bij de mondzorg voor mijn kind.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Vind u behandeling onder narcose een goed alternatief voor als een normale behandeling niet haalbaar is?

Ik vind het fijn als mijn kind een beloning van de mondzorgprofessional krijgt als hij zijn best heeft gedaan.

1 = Zeer oneens / 10 = Zeer eens

Na de behandeling

Na een bezoek aan de mondzorgprofessional is uw kind:

Meerdere antwoorden mogelijk

50

Mag bij uw kind een soort gelijke vragenlijst worden afgenomen als aanvulling op het onderzoek?

50

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de resultaten van het onderzoek, vul dan hier uw emailadres in:

50

Heeft u nog vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden over de resultaten van het onderzoek? Stuur dan een mail naar: jh.elhorst@quicknet.nl (dhr. J. Elhorst, externe begeleider).

Dank u voor het invullen van de enquête.

U kunt ook uw eigen enquête samenstellen. Makkelijk en helemaal gratis!

Gebruik 100+ sjablonen voor een snelle start
Maak een moderne vragenlijst, die overal perfect werkt
Ontvang waardevolle antwoorden op diverse vragen
Maak uw Enquête Gratis

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.