Šíření dezinformací na internetu

Vážení a milí,


jmenuji se Jakub Janík a chci Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na problematiku šíření dezinformací na internetu. Je zcela anonymní, tzn. že se nikdo nedozví, jaké odpovědi jste zvolili. Výsledky dotazníku budou sloužit pouze pro účely zpracování mé diplomové práce. Cílem dotazníku je zjistit, z jakých zdrojů na internetu čerpáte informace a jak vnímáte hrozby spojené se šířením dezinformací na internetu. Vyplněním dotazníku mi moc pomůžete. Přeji krásný den a děkuji za ochotu a vstřícnost.

Spustit dotazník teď