.

Het volle stroomnet

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Het volle stroomnet.
1

Weet u wat het stroomnet is?

Kies één antwoord
2

Wat weet u al van het stroomnet?

3

Welke van deze dingen, die voorkomen dat u zelf last krijgt van het volle stroomnet, doet u thuis al?

Kies één of meer antwoorden
4

Wat denkt u dat mogelijke oplossingen kunnen zijn voor het volle stroomnet?