ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Gryficach

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 min. Wyrażenie uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi interesanta.

1. Jak często korzysta Pani / Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
Wymagana odpowiedź

2. W jakim zakresie korzysta Pani / Pan z usług biura Obsługi Interesanta?
Wymagana odpowiedź

3. Jaką grupę interesantów Pni / Pan reprezentuje?
Wymagana odpowiedź

4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani / Pana najwygodniejszy?
Wymagana odpowiedź

5. Jak ocenia Pani / Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:
Wymagana odpowiedź

bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
Szybkość i sprawność obsługi?
Uprzejmość i kultura osobista pracowników?
Poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi?
Dostępność formularzy i druków?
Czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów instrukcji do ich wypełnienia?

6. Jak ocenia Pani / Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
Wymagana odpowiedź

6. Jakie zmiany Pani / Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi śwadczonej przes Biuro Obsługi Interesantów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gryficach