Práva žien

Dobrý deň, som študentkou 3. ročníka pôrodnej asistencie na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorého výsledky budú slúžiť na výskum k mojej bakalárskej práci. Témou bakalárskej práce sú práva žien verzus práva pôrodných asistentiek. Tento dotazník je zameraný na práva žien pri poskytovaní zdravotnej / ošetrovateľskej starostlivosti. 


Dotazník je anonymný, preto Vás poprosím o úprimné odpovede. Vyplnenie dotazníka trvá maximálne 10 minút. Podmienkou je vyplnenie dotazníka iba ženami, ktorým bola poskytnutá starostlivosť na pôrodníckom oddelení (mamičky). 


Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka. Spustiť dotazník