Orálne zdravie detí do 6 rokov z pohľadu verejného zdravotníctva

Vážená respondentka, Vážený respondent, 


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a slúži ako podklad pre prieskumnú časť špecializačnej práce na tému "Orálne zdravie detí do 6 rokov z pohľadu verejného zdravotníctva ( hodnotenie verejného zdravia)."


Ďakujem za Váš čas a trpezlivosť. 

Spustiť dotazník