E LINKX - vize, mise, kultura, hodnoty

Ahoj Elinkxáci,


vizi, misi, kulturu a společné hodnoty považujeme za jedny z klíčových věcí, které bychom si v naší firmě měli definovat. Zamýšleli jsme se nad tím, čeho chceme do budoucna dosáhnout, jak bychom byli rádi vnímáni mezi zákazníky, ve skupině, na trhu, a zejména také uvnitř naší firmy.


I když jsme se snažili vše formulovat co nejlépe a nejsrozumitelněji, je pro nás důležité především to, zda s vizí, misí, kulturou a hodnotami souhlasíte, souzníte a přijmete je za své. Společně pak na nich budeme pracovat.


Pročtěte si prosím naše návrhy a napište nám, jak to vnímáte.


Děkujeme!


Co je obecně vize?

Vize společnosti je obvykle zaměřena na to, jaká by společnost měla být v budoucnosti a jaké hodnoty a cíle by měla sdílet. Ideální vize společnosti by měla být inspirativní, motivující a především realistická.

Příklady vizí:

1. NASA "Posunout hranice lidského poznání vesmíru, vyhledat nové způsoby výzkumu a objevování vesmíru, inspirativní lidstvo a podporu technologického pokroku."

2. Google "Organizovat světové informace a učinit ji všem dostupnou a užitečnou."

3. Tesla "Změnit svět tím, že nabídne ekologicky udržitelné alternativy k fosilním palivům prostřednictvím inovativních technologií a revolučních produktů."

4. Microsoft "Pomáhat lidem a firmám po celém světě dosáhnout jejich plného potenciálu pomocí softwaru, zařízení a služeb."


Co je obecně mise?

Mise firmy je konkrétní a stručné vyjádření toho, co firma dělá, pro koho to dělá a jakým způsobem. Mise odpovídá na otázku, proč firma existuje, a poskytuje směr pro všechny činnosti a rozhodnutí firmy.

Spustit dotazník teď