.

Návykové látky

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

kolik vám je let?

Select one answer
2

Vaše pohlaví?

Select one answer
3

V jakém věku jste se poprvé setkali s návykovými látkami?

Select one answer
4

Z jakými návykovými látkami jste se setkal?

Select one or more answers
5

Jaké vnímáte rizika spojená s užíváním látek?

Select one answer
6

Máte někoho v okolí kdo používá pravidelně návykové látky?

Select one answer
7

Myslíte si, že návykové látky jsou lehce dostupné?

Select one answer
8

Pokud ano, tak jaký na to máte názor?

Jestli by se měli látky více korigovat nebo jestli máte jiné zkušenosti?