Vnímanie chatbotov v oblasti telekomunikačných technológií slovenskými spotrebiteľmi

Dobrý deň a srdečne Vás vítam pri tomto dotazníku. Ako študentka FHV UNIZA, katedry Mediamatiky a kultúrneho dedičstva som sa rozhodla preskúmať oblasť telekomunikačných technológií so zameraním na úlohu chatbotov v tejto sfére. Môj záujem sústreďujem na to, ako slovenskí spotrebitelia vnímajú tieto moderné technológie a aké sú ich skúsenosti s využívaním chatbotov v spomínanej oblasti.

 

Tento dotazník je kľúčovou súčasťou mojej bakalárskej práce s názvom „Vnímanie chatbotov v oblasti telekomunikačných technológií slovenskými spotrebiteľmi.“ Vaše odpovede sú pre mňa veľmi dôležité a prispejú k presnejšiemu a ucelenejšiemu pohľadu na problematiku.

 

Prosím, venujte tento krátky čas na zodpovedanie otázok uvedených nižšie. Zaručujem, že všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne a použité výhradne pre účely výskumu.

 

Ďakujem Vám za ochotu a čas venovaný tomuto výskumu. Vaša účasť je pre mňa a moju prácu veľmi cenná.

 

S úctou,

Romana Sanovská

Spustiť dotazník