.

Dotazník žáci

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte objekt ZŠ? Napiš svoje nápady na zlepšení.

2

Mají k tobě učitelé a asistenti pedagoga dobrý vztah?

Vyberte jednu odpověď
3

Máš raději výuku pasivní, kdy můžeš jen sedět a poslouchat?

Vyberte jednu odpověď
4

Používají učitelé ve vaší třídě aktivizační metody?

Vyberte jednu odpověď
5

Používají učitelé ve vaší třídě metody zaměřené na spolupráci vás spolužáků ve třídě?

Vyberte jednu odpověď
6

Nabízí učitelé odlišné úkoly pro různé žáky ve třídě?

Vyberte jednu odpověď
7

Věnují se ti učitelé a asistenti pedagoga dostatečně v hodině, tj. když potřebuješ pomoci?

Vyberte jednu odpověď
8

Co bylo ve škole v letošním školním roce pro tebe velkým přínosem? Uveď.

9

Které akce bys uvítal? Uveď.