Vzdělávací potřeby pro pěstouny

Dobrý den, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku pro studijní účely. Pokud si najdete čas a budete mít chuť, byly bychom vám vděčny za vyplnění a pomohlo by nám to v našem studiu. Dotazník se týká vašeho názoru na vzdělávací potřeby. Dotazník je anonymní a výsledky budeme zveřejňovat jen při naší semestrální práci. Předem děkujeme za váš čas a ochotu.

Victoria Strnadová a Veronika Patočková

Spustit dotazník teď