Segregation bland ungdomar

Hej,

Jag är en elev på Tälgegymnasiet som just nu skriver mitt gymnasiearbete, syftet med mitt arbete är att synliggöra och analysera boendesegregationen såväl som etnisksegregation bland ungdomar i svenska skolor. kulle du kunna ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät? Du behöver inte skriva namn på enkäten, detta är anonymt. Ta god tid på dig och försök svara ärligt. Markera endast ett svarsalternativ per fråga

Starta en Enkät Nu