Motywacja do treningów

Szanowny Panie

Jestem studentem Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, Collegium Medicum na kierunku Wychowanie Fizycznego. Piszę pracę licencjacką dotyczącą ważnych czynników w trenowaniu piłki nożnej. Zwracam się do państwa z wielką prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety celem uzyskania informacji na pożywszy temat. Badanie jest prowadzone anonimowo i będzie wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby mojej pracy licencjackiej. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz