Adecco Slovakia s.r.o

Vážení respondenti,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka o personálnej agentúre Adecco Slovakia s.r.o., ktorý je súčasťou prieskumu. Slúži na analýzu spokojnosti s poskytnutými službami. Dotazník by Vám nemal zabrať veľa času.Tento dotazník je zložený zo socio-demografických a meritórnych otázok.

Vopred ďakujeme za Vaše odpovede a ochotu pomôcť s našim prieskumom.

Spustiť dotazník