.

Kundersökning Storklinten

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Kundundersökning Storklinten
1

Hur upplever du Storklintens barmarkssäsong?

2

Lämna gärna en kommentar gällande Storklintens barmarkssäsong.

3

Hur upplever du Storklintens vintersäsong?

4

Lämna gärna en kommentar gällande Storklintens vintersäsong.

5

Hur upplever du Storklintens stugboende?

6

Lämna gärna en kommentar gällande Storklintens stugboende.

7

Hur upplever du Storklintens camping?

8

Lämna gärna en kommentar gällande Storklintens camping.

9

Hur upplever du Storklintens restaurang?

10

Lämna gärna en kommentar gällande Storklintens restaurang.

11

Hur upplever du service & bemötande i Storklinten?

12

Lämna gärna en kommentar gällande bemötande & Service i Storklinten.

13

Hur upplever du i helhet Storklinten som en plats för rekreation och aktivt friluftsliv?

14

Lämna gärna en kommentar gällande rekreation och friluftsliv i Storklinten.

15

Saknas det någon aktivitet i Storklinten?

Välj ett svar
16

Ge gärna exempel på vad en sådan aktivitet skulle kunna vara.

17

Vad skulle en sådan aktivitet få kosta?

Välj ett eller flera svar