Školní speciální pedagog na běžné základní škole.

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: Školní speciální pedagog jako součást školního poradenského pracoviště. Dotazník je určen učitelům na 1. a 2. stupni základních škol. Prosím o vyplnění dotazníku i v případě, že školního speciálního pedagoga ve škole nemáte. Pro Vás jsou určeny otázky 1-6. Vyplnění dotazníku je anonymní a data budou použity v mé diplomové práci. Prosím o jeho pravdivé vyplnění. Děkuji za spolupráci a pomoc při dokončení mého studia. Bc. Eva Garšicová

Spustit dotazník teď