Dotazník pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb

Vážení kolegové a kolegyně,

prosíme Vás o pár minut Vašeho času k vyplnění krátkého dotazníku, určeného všem kategoriím pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR. K jeho sestavení nás přiměla potřeba ověřit si názor našich kolegů na postavení zdravotnické záchranné služby ve srovnání s ostatními složkami IZS. Všichni víme, že od ZZS se jednoznačně očekává přesná a bezchybná mravenčí práce. Naše pregraduální příprava je časově i obsahově nejnáročnější a nejinak je tomu i v rámci celoživotního vzdělávání. Přesto nebo právě proto jsme zdaleka nejvytíženější složkou IZS. Podílíme se na zajišťování vnitřní bezpečnost státu, řešíme nejen standardní, ale i mimořádné situace. Jako svébytná komunita v rámci celé ČR ale, bohužel, existujeme pouze formálně. Možná, že i to je jeden z důvodů, proč stojíme skromně v pozadí, když nastane čas na pochvalu. A přesto, že všichni víme, že naše poslání je někde jinde, zkusme se společně zamyslet, jsme-li s tímto stavem úplně spokojeni. Jsme přesvědčeni, že se napříč jednotlivými kraji dokážeme sjednotit i bez centrálního vedení.

Za skupinu tiskových mluvčích ZZS Vám děkují Ivo Novák, Lukáš Humpl a Petra Kafková.

Hodnotíte práci ve výjezdové skupině ZZS nebo na ZOS jako prestižní povolání?
Povinná odpověď

Jakého jste pohlaví:
Povinná odpověď

Vaše pracovní zařazení je:
Povinná odpověď

Vaše pracovní pozice je:
Povinná odpověď

Na ZZS pracujete:
Povinná odpověď

Jste hrdí na svou práci?
Povinná odpověď

Jak podle Vašeho názoru vnímá veřejnost jednotlivé složky IZS?
Povinná odpověď

Postavení ZZS mezi ostatními složkami IZS vnímáte jako:
Povinná odpověď

Jaká je podle Vás prezentace ZZS a její práce na veřejnosti?
Povinná odpověď

V případě oficiálních a slavnostních událostí ( například ocenění pracovníků IZS apod. )
Povinná odpověď

Pro účast pracovníků ZZS na slavnostních a společenských událostech byste upřednostnili:
Povinná odpověď

Cítíte potřebu zavedení jednotného společenského oděvu ZZS?
Povinná odpověď

Přispělo by podle Vašeho názoru zavedení jednotného společenského oděvu ZZS k posílení společenské prestiže jejich pracovníků?
Povinná odpověď

Jednotný společenský oděv ZZS byste:
Povinná odpověď