Hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně TĚŠKOVICE- zaměstnanci organizace

Milí zaměstnanci organizace MŠ a ZŠ Těškovice,

věnujte prosím několik minut svého drahocenného času k vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže zjistit případné nedostatky ve stravování ŠJ a tedy i možnost poté tyto zjistěné nedostatky odstanit. Cílem dotazníku je pro vás zkvalitnit stravování ve ŠJ.

Spustit dotazník