DP sedavé zamestnania a bolesť

Dobrý deň, som študentkou magisterského štúdia na SZU. Touto cestou by som Vás rada poprosila o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka k diplomovej práci. Veľmi pekne Vám ďakujem. 

Spustiť dotazník