.

Ankieta dla pracowników sklepu monopolowego

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Zadowolenie pracowników
1

Co sprawia pracownikom trudności w miejscu pracy?

Wybierz jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje problem
2

Jak oceniasz ogólną atmosferę w miejscu pracy?

Oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo złą atmosferę, a 10 bardzo dobrą.
3

Co sprawia pracownikom radość w pracy?

Krótko opisz czynniki, które sprawiają Ci radość podczas wykonywania obowiązków.
4

Czy czujesz się doceniony przez przełożonych?

Wybierz jedną z opcji
5

Jak oceniasz komunikację w zespole?

Oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo złą komunikację, a 10 bardzo dobrą.
6

Co powinno być poprawione w firmie, abyś czuł/a większą satysfakcję z pracy?

Opisz krótko, co Twoim zdaniem wymaga poprawy w funkcjonowaniu firmy.
7

Czy masz możliwość rozwijania swoich umiejętności w miejscu pracy?

Wybierz jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje sytuację
8

Jakie korzyści wynikają z pracy w naszym sklepie?

Wymień krótko najważniejsze korzyści, jakie czerpiesz z wykonywanej pracy.
9

Jak często czujesz się przytłoczony ilością obowiązków?

Wybierz jedną z opcji
10

Czy Twoje sugestie dotyczące pracy są brane pod uwagę przez przełożonych?

Odpowiedz na pytanie