UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Liszki na lata 2017-2023

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Liszki,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach przystąpił do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia precyzuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także proponuje sposoby ich rozwiązywania.

Prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy Liszki i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU.