Dotazník k bakalárskej práci - Súvislosť medzi pocitom, vzťahmi a zážitkami

Vážená respondentka, vážený respondent, 


 volám sa Veronika Bednáriková a som študentkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave už tretím rokom. Témou dotazníka sú medziľudské vzťahy, špecifický pocit a minulé zážitky. Dotazník je anonymný a účasť je dobrovoľná. 

Touto cestou Vás chcem poprosiť o jeho najúprimnejšie vyplnenie a ďakujem za čas a energiu, ktorú mu venujete. 

Spustiť dotazník