.

Školský projekt - výskum

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vieš hrať šach?

2

Aká je tvoja najobľúbenejšia činnosť počas dňa ?

3

Aký je tvoj najobľúbenejší predmet v škole?

Môžeš vybrať viac možností
4

Čo ťa baví viac?

Presunutím položiek zmeňte ich poradie
5

Myslíš si že vieš čo od života chceš?

Vyberte jednu odpoveď
6

Učíš sa rád nové veci?

Vyberte jednu odpoveď
7

Chodievaš do knižnice?

Vyberte jednu odpoveď
8

Je niečo čo by si chcel ešte spomenúť?

Nepovinná otázka
9

Ako hodnotíš tento test?