Dotazník spokojnosti - Penzión Rosenthal

IMUCM - 2022/2023

Filip Pažitný / Viliam Stiller / Dávid Petráš / Martin Tokoš


Cieľ dotazníka: Úroveň spokojnosti so službami penziónu.


Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, je krátky zaberie Vám maximálne 5 mínut.


Všetky osobné údaje budú spracované v súľade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR). Dotazník je anonymný, odpovede môžu byť zverejnené. Vyhodnotenie výsledkov dotazníka bude zverejnené 24.2.2003. 


ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

Spusti