Powered by

Hondenspeelweide in wijk De Hofsteden, Roden, vervolg.

Enquête Hondenspeelweide, vervolg,

In 2017 hebben we u gevraagd naar uw ervaringen met de hondenspeelweide. Daarna hebben we overleg gevoerd met bewoners en gebruikers. De uitkomsten van dat overleg kunt u lezen op www.dehofsteden.nl.

Graag willen wij weten hoe de hondenspeelweide sindsdien door u wordt ervaren. Is er iets verbeterd? Bent u er blij mee? Ervaart u (nog steeds) overlast? Via deze enquête vragen wij u om uw bevindingen aan ons kenbaar te maken.

Deze enquête dient voor het bestuur van de wijkbelangenvereniging als afsluiting van een pilot. De resultaten gaan we met de gemeente bespreken.

Het invullen duurt slechts een paar minuten.

Alvast onze hartelijke dank.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging 'De Hofsteden'.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023