LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Hondenspeelweide in wijk De Hofsteden, Roden, vervolg.

Enquête beëindigd.

Enquête Hondenspeelweide, vervolg,

In 2017 hebben we u gevraagd naar uw ervaringen met de hondenspeelweide. Daarna hebben we overleg gevoerd met bewoners en gebruikers. De uitkomsten van dat overleg kunt u lezen op www.dehofsteden.nl.

Graag willen wij weten hoe de hondenspeelweide sindsdien door u wordt ervaren. Is er iets verbeterd? Bent u er blij mee? Ervaart u (nog steeds) overlast? Via deze enquête vragen wij u om uw bevindingen aan ons kenbaar te maken.

Deze enquête dient voor het bestuur van de wijkbelangenvereniging als afsluiting van een pilot. De resultaten gaan we met de gemeente bespreken.

Het invullen duurt slechts een paar minuten.

Alvast onze hartelijke dank.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging 'De Hofsteden'.

1 Maakt u gebruik van de hondenspeelweide?
Vereist antwoord

2 Hoe vaak maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

3 Bent u inwoner van de wijk de Hofsteden?
Vereist antwoord

4 Ervaart u overlast van hondenbezitters op de speelweide?
Vereist antwoord

5 Ervaart u overlast van honden op de speelweide?
Vereist antwoord

6 Ervaart u overlast van honden nabij de speelweide?
Vereist antwoord

7 Wat vindt u van de openingstijden van de speelweide?
Vereist antwoord

8 Vindt u de speelweide netjes?
Vereist antwoord

9 Wordt de speelweide goed onderhouden?
Vereist antwoord

10 Wilt u helpen de speelweide netjes te houden?
Vereist antwoord

Wilt u meewerken bij het beheer en de zorg om de hondenspeelweide netjes te houden? Wij stellen dit zeer op prijs. U kunt dat in een mailtje doorgeven via info@dehofsteden.nl. Onze hartelijke dank.

11 Heeft u suggesties voor de hondenspeelweide?

1500 tekens resterend