Ekspozycja zawodowa pielęgniarek na materiał zakaźny


Szanowni Państwo,

        Jestem studentką II roku studiów magisterskich kierunku Pielęgniarstwo

na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie.

        Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety, niezbędnego do napisania pracy magisterskiej pt. ,, Ekspozycja zawodowa pielęgniarek na materiał zakaźny’’. Ankieta jest dobrowolna oraz anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do napisania przeze mnie pracy magisterskiej.


Karasińska Anna


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023