Environmentálna výchova v materskej škole

Milé pani učiteľky,

           Volám sa Kamila Košteková, som študentkou 3. ročníka Prešovskej univerzity v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Prosím vás o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. Dotazník je zameraný na environmentálnu výchovu v materskej škole, jeho vyplnenie vám zaberie 5 až 10 minút. Váš názor je dôležitý a preto oceňujem vašu úprimnosť a pravdivé odpovede. Všetky vaše odpovede budú slúžiť výlučne na vedecké účely.

Vopred Vám ďakujem za Vašu snahu pomôcť a za Váš vzácny čas.

Spustiť dotazník