Diagnoza w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi Szkoła w Krzesławicach

Dzień dobry,

Proszę poświęcić kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Czy znasz w swoim środowisku kogoś kto spożywa alkohol?
Wymagana odpowiedź

2 Czy znasz w swoim środowisku kogoś kto używa substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)?
Wymagana odpowiedź

3 Czy znasz w swoim środowisku kogoś kto pali papierosy?
Wymagana odpowiedź

4 Czy spożywasz alkohol?
Wymagana odpowiedź

5 Czy sięgasz po narkotyki lub dopalacze?
Wymagana odpowiedź

6 Czy palisz papierosy?
Wymagana odpowiedź

7 Czy miałeś kiedyś kontakt z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki i dopalacze)
Wymagana odpowiedź

8 Kto częstował cie alkoholem?
Wymagana odpowiedź

9 Kto częstował cie papierosami?
Wymagana odpowiedź

10 Kto częstował cie substancjami psychoaktywnymi?
Wymagana odpowiedź

11 Gdzie masz dostęp do substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

12 Gdzie masz dostęp do alkoholu?
Wymagana odpowiedź

13 Gdzie masz dostęp do papierosów?
Wymagana odpowiedź

14 Do których z wymienionych substancji masz swobodny dostęp?
Wymagana odpowiedź

15 Czy twoi rodzice wiedzą że palisz?
Wymagana odpowiedź

16 Czy twoi rodzice wiedzą że korzystasz z substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

17 Czy twoi rodzice wiedzą że pijesz alkohol?
Wymagana odpowiedź

18 Jeżeli kupowałeś lub usiłowałeś kupić w sklepie lub kawiarni jakiś alkohol, lub papierosy to czy spotkałeś (aś) się z odmową ich sprzedaży?
Wymagana odpowiedź

19 Czy w Twoim środowisku narkotyki są łatwo czy też trudno dostępne?
Wymagana odpowiedź

20 Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto próbował dać Ci lub sprzedać jakiś narkotyk ?
Wymagana odpowiedź

21 Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia kto miał lub ma kontakt z narkotykami?
Wymagana odpowiedź

22 Czy rodzice rozmawiali z Tobą kiedykolwiek na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem?
Wymagana odpowiedź

23 Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?
Wymagana odpowiedź

24 Gdybyś znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, to na kogo mógłbyś najbardziej liczyć, komu powiedziałbyś o swoim problemie w pierwszej kolejności? (ułóż w kolejności od osoby do której masz największe zaufanie)
Wymagana odpowiedź

  • 1. rodzice
  • 2. rodzeństwo
  • 3. wychowawca
  • 4. inny nauczyciel
  • 5. kolega, koleżanka
  • 6. ksiądz
  • 7. poradnia lub inna instytucja
  • 8. sam starałbym się uporać z problemem
  • 9.
Pozostało 100 znaków

25 Palenie:
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia

26 Picie alkoholu:
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia

27 Spożywanie substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy):
Wymagana odpowiedź

Tak
Częściowo
Nie
jest dla mnie przyjemnością
uspokaja mnie
Jest drogie
Jest częścią życia

28 Zakres w jakim zgadzasz się z pytaniami:
Wymagana odpowiedź

Zgadzam się
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Nie zgadzam się
W restauracjach nie powinno się palić
Na przystankach nie powinno się palić
Na miejscach publicznych nie powinno się palić
Palenie jest ciągle aktualne
W pracy nie powinno się palić

29 Klasa
Wymagana odpowiedź

30 Płeć
Wymagana odpowiedź