ÚLOHA KOMUNITNÉHO OŠETROVATEĽSTVA PRI PODPORE ZDRAVIA U SENIOROV

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník