Podpora přirozeného porodu v praxi porodní asistentky

Dobrý den,

 jsem studentkou 3. ročníku na Západočeské univerzitě, obor porodní asistence. Ráda bych Vás poprosila, zda byste věnovaly pár minut svého času vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma „Podpora přirozeného porodu v praxi porodní asistentky“. Dotazník je určen všem ženám jakéhokoliv věku, které porodily v porodnici v České republice v letech 2020-2024. Pokud jste v tomto časovém rozmezí rodily více než jednou, můžete vyplnit dotazník za každý Váš porod zvlášť.  Nemusí se jednat pouze o vaginální porod.  V průběhu porodu mohlo dojít ke komplikacím, které vedly k akutnímu císařskému řezu, nebo jinému operačnímu porodu, Váš porod však nesměl být plánovaný císařský řez. Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely výzkumu k mé bakalářské práci. Předem Vám velice děkuji za vaši ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníku. 


Eliška Marie Tomanová.

Spustit dotazník teď