OBS: Dette er forhåndsvisning av av spørreundersøkelsen. Svarene er ikke lagret. Klikk her hvis du vil fylle ut spørreskjemaet.

Evaluering - Kløveråsenseminaret 27. - 28. mai 2019.

Spørreundersøkelsen er fullført.

Som en del av vårt forbedring og kvalitetsarbeid, håper vi på din hjelp til å evaluerere seminaret, og å møte ønsker og behov fra dere som seminardeltagere.

Kjønn
Obligatorisk svar

Utdanningsnivå
Obligatorisk svar

Arbeidssted
Obligatorisk svar

Yrke/profesjon:
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

Hvordan har du fått kjennskap til kurset/seminaret?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

Hva synes du om følgende? 1 = lite tilfreds. 5 = svært tilfreds.
Obligatorisk svar

1
2
3
4
5
Faglig program
Forelesere
Kursledelse/gjennomføring
Bespising
Lokaliteter

Totalinntrykk. 1 = lite tilfreds. 5 = svært tilfreds.
Obligatorisk svar

1
2
3
4
5
Alt i alt, hvor fornøyd var du?

Har du noen øvrige kommentarer?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Forslag til forbedringer?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Forslag til fremtidige tema?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår