.

Výskum - gerontologia, geriatrické ošetrovateľstvo, geriatrické sestry na Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často sa zaoberáte problematikou gerontológie a geriatrie?

Vyberte jednu odpoveď z možností.
2

Aké je Vaše hodnotenie dôležitosti zdravého starnutia na škále od 1 do 10?

Hviezdicové hodnotenie od 1 do 10.
3

Ako vnímate aktuálny demografický vývoj na Slovensku?

Napíšte svoje myšlienky alebo pocity.
4

Ktorá úloha geriatrických sestier považujete za najdôležitejšiu?

Vyberte jednu odpoveď z možností.
5

Aký je Váš názor na spoluprácu medzi geriatriou a paliatívnou starostlivosťou?

Hviezdicové hodnotenie od 1 do 10.
6

Ako by podľa Vás mohli geriatrické sestry prispieť k zlepšeniu kvality života starších ľudí?

Napíšte Vaše nápady alebo návrhy.
7

Prečo podľa Vás niektorí ľudia starnú zdravo a aktívne, zatiaľ čo iní majú viac zdravotných problémov?

Napíšte Vašu osobnú teóriu alebo skúsenosť.
8

Ktorý aspekt starnutia vás najviac zaujíma?

Vyberte jednu odpoveď z možností.
9

Aké je Vaše hodnotenie dôležitosti priebehu života starších ľudí na škále od 1 do 10?

Hviezdicové hodnotenie od 1 do 10.
10

Máte nejaký osobný zážitok alebo príbeh spojený so staršou osobou, ktorý by ste chceli zdieľať?

Podeľte sa o svoj príbeh alebo postreh.