Wysyłam Ankieta...

Ocena działań informacyjnych prowadzonych przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat prowadzonych przez naszą LGD działań informacyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności naszych działań.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.

lub naciśnij Enter

Miejsce zamieszkania

50

Wiek

Płeć

W jakim stopniu określiłby/aby Pani/Pan swoją widzę na temat Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.

Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD?

50

Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pani/Pan poszukuje?

50

Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD?

Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności i wiedzy o LGD?

50

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Stwórz swoją własną! To proste i całkowicie za darmo.

Dla łatwego ropoczęcia skorzystaj z więcej niż 100 szablonów.
Twoja ankieta będzie dostosowana do popularnych przeglądarek i urządzeń przenośnych.
Szybko uzyskaj odpowiedzi na różne pytania.
Stwórz ankietę za darmo

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.