.

Návykové látky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Návykové látky
1

Kolik Vám je let?

2

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

Zkusili jste někdy návykové látky?

Zda-li odpovíte NE, ve všech následujících otázkách zvolte PŘESKOČIT.
4

Zkusili jste někdy nikotinové výrobky?

Pokud odpovíte NE, v otázce č. 5 zvolte PŘESKOČIT.
5

Jste kuřák?

Vyberte jednu odpověď
6

Požili jste někdy alkohol?

Pokud odpovíte NE, v otázkách 7. a 8. zvolte PŘESKOČIT.
7

Byli jste někdy opilí?

Vyberte jednu odpověď
8

Pijete pravidelně?

Vyberte jednu odpověď
9

Zkusili jste někdy marihuanu?

Pokud odpovíte NE, v otázkách 10. a 11. zvolte PŘESKOČIT.
10

Užíváte pravidelně?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak jste se k tomu dostali?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Proč jste se rozhodli zkusit návykové látky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

V kolika letech jste poprvé užili návykovou látku?

14

Myslíte, že máte závislost?

Vyberte jednu odpověď
15

STYDÍTE SE, ŽE JSTE POŽILI NÁVYKOVÉ LÁTKY?

Vyberte jednu odpověď