(Ne)ľahkosť živnostenského podnikania v podmienkach Slovenskej republiky

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník