Finančná efektívnosť trhu s geodátami

Dobrý deň, Vaša účasť je pre nás veľmi cenná a pomôže nám lepšie porozumieť určitým javom alebo téme, na ktorú sa v dotazníku zameriavame. Prosíme, venujte niekoľko minút na vyplnenie tohto dotazníka s úprimnosťou a presnosťou. Vaše odpovede budú spracované s dôvernosťou a použité výhradne na účely tejto štúdie. Vaše spolupráca nám pomôže získať cenné poznatky a zlepšiť našu prácu či služby.

Spustiť dotazník