Het gebruik van AI-tools binnen Banijay Benelux

Geachte Heer / Mevrouw,

Voor mijn afstuderen doe ik binnen Banijay Benelux onderzoek naar het gebruik van AI-tools ten behoeve van werkzaamheden en ten aanzien van producties. 

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquete, helpt u mij het beste inzicht te geven in het gebruik van AI-tools binnen Banijay Benelux.


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Enquête starten