Faktory ovplyvňujúce pády hospitalizovaných seniorov

Vážení respondenti,

dovoľte aby som sa Vám predstavila, som študentkou ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Týmto by som si dovolila Vás osloviť s krátkym 5 minútovým anonymným dotazníkom, ktorého zámerom je zistiť Faktory ovplyvňujúce pády hospitalizovaných seniorov. Dotazník je určený sestrám pracujúcim na oddeleniach chirurgie, internom, geriatrie/ ODCH, traumatológie/ ortopédie.

Vyplnenie anonymného dotazníka bude slúžiť výlučne na účely mojej bakalárskej práce „Faktory ovplyvňujúce pády hospitalizovaných seniorov“.

Kontakt na Vás som získala z verejne dostupných zdrojov.

Vopred Vám srdečne ďakujem za spoluprácu.

Natália Horemužová

Spustiť dotazník